ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

КСЗІ
надаємо послуги
450 x 330
КСЗІ

сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, програмно – апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах у відповідності до вимог нормативно – правових документів в галузі захисту інформації.